Levering av lopper 2020

Årets loppemarked er avlyst pga smittefaren for koronaviruset, og vi har på nåværende tidspunkt ikke kapasitet til å hente eller ta i mot lopper.

09.02.2020 13:54