KM innendørs 26. januar

Hedmark Friidrettskrets arrangerer KM inenndørs i Stangehallen lørdag 26. januar. Påmelding gjennom minidrett. Innbydelse til stevnet finner du her

Kretsen har dessuten etterspurt hjelp til arrangementet og bedt lagene melde inn navn på hvem som kan stille. Hvis du kan stille som hjelp under KM innendørsr denne lørdagen så send enten en mail til friidrett@oppstadil.no eller ta kontakt med Kristin Sanderud innen 14. januar. 

05.01.2019 16.35