Nordisk Brickvävningskonferens, för deltagare som har en registreringsavgift att handla för.

Registreringsavgiften på 750 kr gäller som betalning för 800 kr, eventuellt överskjutande del kan du betala med Swish, bankgiro eller till vårt bankkonto. Jag skickar information om detta. Välj betalningsallternativet "Brickvävningskonferensen/ using register fee "  och betala när du fått alla uppgifter från mig. Jag drar manuellt av de 800 kr från fakturan.
Skriv ditt ID numret for konferensen i rutan "Lägg till mer information".


Nordic Tablet Weaving Conference. For partisipants that have a registration fee to use.

The register fee at 750 SEK can bee used in the shop as payment for 800 SEK.
If you byus for more you pay the diffrens to ouer bankaccount, I will send you information about that.
Choose the alternative for payment namned "Brickvävningskonferensen/ using register fee "  and make the payment when you get all information from me. I will manually kredit 800 SEK from the bill.
Write your ID for the conference in the field "Lägg till mer information". 

tomt

tomt

tomt

tomt

.

.

In  "Kassa" you find this text. Klick on it and write your ID for the conferens. There you also can write other things like changing the size of the tablets.

Tillagd i varukorgen