Välkommen till Furuvägens gruppbostad

I natursköna Linneryd i Tingsryds kommun ligger Furuvägens gruppbostad som erbjuder bostad med särskild service för vuxna  som tillhör personkrets 1 i LSS. I verksamheten finns sex platser för boende och sex platser för daglig verksamhet.

Kontakta oss

Furuvägens gruppbostad
Furuvägen 3B
360 24 Linneryd

Tel: 0470-34030

 

Kontaktuppgifter verksamhetschef

Julia Pettersson Selström
julia.pettersson@oilab.se
Tel: 0470-34030