Reglement for camping

Ankomst 

Meld din ankomst i informasjons bygget. Her oppgis navn, telefonnummer og camping kort.

Grupper inn registreres av reise./gruppeleder.

Er det spesielle forhold med boenheten din, si ifra ved ankomst. 

All betaling skjer på forskudd. Betaling etter gjeldende priser.

Vi har ikke nummererte plasser, du blir henvist til din plass av ansatt. Ikke kjør ned på plassen før avtale.

Avreise 

Utsjekk for campingvogner, telt og bobiler er før klokken 12.00. Camping tomten skal forlates rent og ryddig.

Utdelte kort til sanitæranlegg og nøkler skal leveres i rød postkasse ved informasjonen før avreise.

Under opphold

 • Bilkjøring inne på Campingplassen er ikke tillatt i tidsrommet kl.23.00 – kl.06.00
 • All kjøring inne på plassen skal kun være gangfart.
 • Bruk av åpen ild på plassen er strengt forbudt, griller kan benyttes. Gjester må sette seg inn i forskrifter som vedrører brannvern, gass og andre særbestemmelser. 
 • Det er ikke tillatt å lade el biler ved vogna.
 • Til hver campingenhet er det kun beregnet en parkeringsplass, besøkende må parkere på campingplassens dagparkering.
 • Vannpostene er kun for tapping av drikkevann.
 • Ved bruk av vaskemaskin må du sette deg opp på liste i informasjonen. Pris for en vask er 40 kr.  
 • Fellesfasilitetet, dvs. toaletter, vaske kum o.l., skal etterlates rene og ryddige.  
 • Ballspill skal ikke foregå på campingplassen.
 • Det skal være nattero mellom kl. 23.00 og 07.00.
 • Gjestene skal rette seg etter betjeningens anvisning og gjøre seg kjent med retningslinjer og eventuelle særbestemmelser (brannvern etc.)
 • Enhver som oppholder seg på campingplassen skal vise høflighet, god opptreden og gjensidig respekt. Leietaker som opptrer i beruset tilstand, viser usømmelig opptreden eller forstyrrer ro og orden, kan bortvises fra plassen, om nødvendig med politiets hjelp
 • Strømkabel: Det skal være en skadefri ledning fra strømboksen til inntak i vognen. Kabler for støpsler skal være i forskriftsmessig stand.
 • Skjøteledning skal ikke brukes til kaffetrakter, kaffemaskin, tørketrommel, varmtvannsbereder, varmeovner eller varmepumper.
 • Vogneier har selv ansvar for godkjent kabel og installering i vognen. Oppdages feil på kabelutstyr vil de bli koblet fra.
 • Avløp: Spillvann og lignende skal ikke slippes ned i grunnen, men samle opp og tømmes på anvist sted. 
 • Avfall: Kun vanlig husholdningsavfall (matrester, emballasje fra mat + småting) skal kastes i søppeldunk. Annet avfall skal tas med.
 • Bommen er stengt fra 23.00 til 08.00.