Øksnes Boligstiftelse kontor og besøks adresse.

Kontor og telefon tider.

Storgt 25, 8430 Myre

Mandag - Fredag

Kl: 10:00 - 14:00

Tlf: 761 31 800

Boligstiftelse har ikke vakt telefon etter arbeidstids slutt

Lokale Vakttelefoner

02800 Lokal politi 24t

116 117 Lokal lege 24t

 

481 40 391 Kommunalt

(vann, vei & avløp)

Endre teksten ved å klikke på Rediger i tekstens ramme