Øksnes Boligstiftelse kontor og besøks adresse i Rådhusgata 28 , Myre, (inngang ved minibanken)

Kontor og telefon tider.

Rådhusgata 28, 8430 Myre

Åpningstider:

Mandag - Onsdag - Fredag

10:00-14:00

Tirsdag ogTorsdag er resepsjon stengt

Boligstiftelsen har stengt uke 15, Påskeuken.

mandag, tirsdag onsdag.

Boligstiftelse har ikke vakt telefon etter arbeidstids slutt