Maraton Maratonmomentet, foto Lotta Lundahl

Sportkörning

I mitten av 1990-talet kom vi i kontakt med sportkörningen, efter att vi blivit för gamla för ponnytravet. Det är en sport som passar såväl gammal som ung, och gotlandsrussen är väl lämpade för denna gren. Vi tävlar mest i par, då både hästar och vi själva tycker det är roligast, men ibland blir det även enbet som utbildning och merit. I dressyren är det traditionellt vackert, maraton är fartfyllt och konditionskrävande, medan precisionen bjuder på teknik och samspel.

2012 blev Therese godkänd nationell A-banbyggare, för att kunna göra ännu mer för sporten, och 2017 var överdomarutbildningen klar. 2019 utökades behörigheten även med precisions- och maratondomare. Detta har inte bara gett jobb som officiell funktionär, utan även gett mycket kunskap om sportkörning och tävlingar på lika villkor. Detta har vi stor nytta av som tävlingsekipage.