Välkommen!

Norrveda ponnystuteri ligger naturskönt på ön Vätö i Roslagens skärgård. Vår verksamhet innehåller det mesta med hästar, med framförallt barnridskola och hovslageri. Läs mer om våra tjänster här på hemsidan.

Startsida Norrvedas Gruva

Ridning under hösten

Då smittspridningen i regionen har ökat kraftigt igen, begränsar vi våra ridningar till att endast ta emot våra ordinarie eleverna i ridgrupperna. Detta för att kunna hålla grupperna små och hålla avstånd. 

Vi tackar alla sommarelever som ridit hos oss under detta konstiga år, och hälsar er välkomna till våren igen!

Rid- och körverksamhet

Vi har ridverksamhet för barn, och en del körverksamhet för ungdomar och vuxna. Vi har ridgrupper på helgerna från mars till november, och en utökad verksamhet på vardagskvällarna under sommaren.

Hovslageri

Helena är utbildad hovslagare. Jobbar deltid med detta, och tar emot ett begränsat antal kunder.

Övriga tjänster

Förutom ridning och hovslageri, erbjuder vi även följande tjänster:

Exteriördomare russ, kaspisk, exmoor

Banbyggare och överdomare i sportkörning

Mätning av ponnytravare

ID-kontroll och chipmärkning

Kontakta oss för mer information!