Guldvatten!

Ett utomordentligt och miljövänligt sätt att ta tillvara urin är att använda det som gödning i stället för att fylla bajamajan.

Receptet är, blanda en del urin med 9 delar vatten och vattna ut. Urin är kväverikt men innehåller också kalium och fosfor och är därför ett välbalanserat gödselmedel.

Du skall vattna mellan raderna och inte på plantorna.

Undvik att gödsla med urin ett par veckor före skörd.

Välkommen!

med dina odlingstips till föreningens e-postlåda

nolhagakoloniforening@gmail.com eller web-ansvarig annalena.gerdin@gmail.com