Historie og fakta

Østbytunet ble bygget i 1969 av Norske Kvinners Sanitetsforening Akershus. Driften er utvidet i 1993 med to ambulante team, og med en ny avdeling i 2001. Høsten 2010 startet Familieavdelingen med inntak av en familie om gangen for utrednings-/ behandlingsopphold

Telefonnummer, aktuelle navn og adresser:

Østbytunet behandlingssenter: telefon 67 92 20 40

Skolen: telefon 67 92 14 70. Skolen ligger geografisk på Østbytunets område. Se egen fane 

Som privateid institusjon har Østbytunet behandlingssenter eget styre. Styret og styrleder velges av Norske Kvinners Sanitetsforening Akershus. 

Daglig leder for Østbytunet behandlingssenter er Rolf Chr Lein

Faglig leder er sjefpsykolog Rune Frøyland

  • Skolen (brunt hus), og avdeling "Hus 2" til høyre
  • Skolen
  • Administrasjonsbygget
  • Avdeling Eplehagen og fotballbingen
  • Avdeling Eplehagen, Familieavdelingen i høyre fløy