Velkommen

Østbytunet eies av Norske Kvinners Sanitetsforening Akershus.

 

Driftskontrakt er med Regionalt Helseforetak Helse Sør-Øst. 

Vi holder til i Lørenskog kommune, like ved Akershus Universitetssykehus, ca 15 km fra Oslo sentrum. Se kart nederst på siden.

Barn hos oss er i barneskolealder, men i enkelttilfeller både yngre og eldre barn. Det er skole knyttet til behandlingssenteret. Se egen side.

Tilbud gis etter søknad fra Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) i Helse Sør-Øst. Kontakt oss for å få tilsendt elektronisk søknadsskjema 

Plasser

På Østbytunet kan vi ha 23 barn i behandling. 18 av disse på døgnplass og 4 på dagplass. Barna er fordelt på tre hus (avdelinger). Ett barn med familie kan være til fire ukers opphold i Familieavdelingen.

I tillegg til avdelingene har Østbytunet ambulante tjenester.

 

Vil du høre mer, besøke oss eller gi en kommentar? Se kontaktopplysninger til oss nederst på siden, eller skriv en melding i boksen under.

 

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.

Østbytunet gir tilbud til

 

- barn som pga sin væremåte er kommet "på kant med" egen skole og nærmiljø.

- barn som trenger sosial erfaring og trening.

- barn med liten tro på seg selv, med svakt selvverd og negativt selvbilde.

- de sinte, "utagerende", barna. Barn med mangel på "selvkontroll",

- vaktsomme barn med uheldige kontakt-, trygghets, og tilknytningserfaringer.

- barn som er avvisende til tillitsfull kontakt.