BÅTPLATSER

Vi har ett fåtal lediga bryggplatser för uthyrning sommaren  -19

2,5 m 4830.-

3,0 m 5800.-

3,5 m 6740.-

4,0m 9230.-

2019-03-15 13:52