Kontaktvägar för NADA/Sverige
Ansvarig för internetmaterialet är Webmaster

NADA/Sverige kan nås via:

  • e-post: info@nada-sverige.se
  • Mobil: 070-389 47 77 (samgrupperat med SCAA)
  • brev: NADA/Sverige c/o SCAA, Box 2032, 131 02 Nacka

Utbildarnas e-postadresser:
Karin Almqvist    Elisabeth Sundqvist 

NADA-sidor på nätet:
Det finns en rad hemsidor på nätet, där NADA-akupunkturen behandlas. Här är ett litet urval:

På flera av dessa hemsidor finns också en rad länkar till andra som har samma ämnesinriktning.