Privatpersoner kan betala genom Payson som samarbetar med Visa/Mastercard och internetbankerna Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Danske Bank. Genom Payson går det också bra att betala med Sms-Wywallet

Företag med organisationsnummer kan betala mot faktura eller genom Payson och även beställa via vanligt mail till order@nasverige.org

NA grupper rekommenderas beställa genom sitt distrikt 

Hälsar

LDK

LitteraturDistributionsKommittén