Leverans sker normalt dagen efter ordermottagandet. Leverans sker normalt mot faktura på 30 dagar. Dröjsmålsränta debiteras med 1,8 % per påbörjad månad.För nya kunder görs en kreditkontroll varefter kundnummer och beviljad kontokreditläggs upp. För detta krävs registeringsbevis.

Leverans sker normalt med företagspaket. Vid order över 3500:- kronor netto debiteras ingen frakt. I annat fall debiteras 150:- för frakt- och hanteringskostnad. Vid restnotering levereras vara snarast möjligt till grundfakturans villkor, dock till leveransdagens pris. All transport sker på mottagarens risk. Dvs om varor är skadadevid leveransen, måste skadan omgående anmälas till speditören. Ett gott råd är att spara skadat emballage.      

Vid ev reklamation, kontakta alltid huvudkontoret. Vid retur av varor skall alltid följesedel bifogas med uppgift om anledning till returen, inköpsdatum, faktura eller följesedelsnummer. Varor returneras alltid i oskadda originalförpackningar och förpackas väl. Anmärkning skall meddelas inom 14 dagar från mottagandet.

Retur av varor godkännes endast om MOLFO AB, i förväg lämnat medgivande härtill. Returförsändelser måste då ske i oskadat originalemballage. Köparen krediteras härvid fakturabeloppet, med avdrag av minst 10 %, dock lägst 50:- samt fraktkostnaderna.

Reparationer. Uppgift om vem som reparerar olika produkter framgår av speciell förteckning.

Prisändringar. Vi reserverar oss för prisändringar utom vår kontroll, t ex valutaförändringar, och tillämpar därför leveransdagens priser.

Force Majeure. Vi frisäger oss allt ansvar om leverans uteblir p g a omständigheter, som ligger utanför vår kontroll. Köparen äger inte rätt att vägra taga emot varan eller återsända varan p g a leveranstid. Säljaren har att upplysa köparen om avservärd fördröjd leverans.