Innta en by gjennom lovprisning

En veiledning til forbønns-lovprisning

JESUS – revolusjonæren som tok et oppgjør med ...

En presentasjon av Jesus og Hans budskap slik Bibelen presenterer Ham

Verdens beste budskap

En utfordrende bok om evangelisering

Helvete

En kort innføring i hva Bibelen sier om Helvete

Gud har en fantastisk plan for ditt liv

Er den vanlige forkynnelsen av evangeliet i tråd med Bibelen?

Tiden før Sarons Dal

Et spennende tilbakeblikk av tiden før Sarons Dal