I området Hammarhagen sker en bostadsutbyggnad. Här ges möjlighet till ett lantligt boende med närhet till centrum.

Husen håller en hög standard med bra materialval och området erbjuder alla bekvämligheter så som kommunalt VA och fiberoptik.

De nyproducerade husen har energismarta lösningar som ger låga driftskostnader. Dessutom är nyproducerade hus fria från fastighetsskatt i 15 år.

Områdets utbyggnad är nu inne i etapp två. Läs mer under rubriken tomter.

                                                                                                          

Det sista av husen i etapp 1.