Hammarhagen

                

Områdesbild

I Hammarhagen som utgör ett attraktivt landsbygdsområde nära Sala stad har en utbyggnad med anslutning till kommunalt vatten och avlopp genomförts, vilket skapat möjlighet till en landskapsanpassad bostadsutbyggnad med alla bekvämligheter endast 2,3 km från Sala torg.

Nu finns endast ett fåtal tomter i etapp 2 kvar till försäljning.

Läs mer om området Hammarhagen i tidningen "Vi ses i Sala".
http://dmweb.v-tab.se/webpages/Promedia_Kundbilagor/SALAKOMM-2016.html  ( sid 34-35 och 47 )

 

                                               

För mer information om etapp 2 och vilka tomter som finns kvar till försäljning i Hammarhagen kontakta
Per Höglund, 070-650 80 61.

 

Mer att läsa om Hammarhagen och gällande detaljplan finns på Sala kommuns hemsida

I Hammarhagen finns befintlig hästverksamhet med bl.a ridhus. Läs mer om ridanläggningen Stallhammarhagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild tagen vid området med tomter. I bakgrunden syns ridanläggning.

                                                                                                                               

--------------------------------------------------------------------------------