I Hammarhagen som utgör ett attraktivt landsbygdsområde nära Sala stad har vi under ett antal år genomfört en landskapsanpassad bostadsutbyggnad. Området som har alla bekvämligheter så som tex kommunalt vatten och avlopp samt fiberanslutning ligger endast 2,3 km från centrum. Projektet har varit i två etapper. Alla tomter är sålda och de flesta husen är färdigbyggda.

Då intresset för Hammarhagen är stort och området erbjuder ett boende utöver det vanliga ses möjligheten över för ytterligare bostadsutveckling i området.

I Hammarhagen bor du på landet men ändå centralt!

 

Områdesbild
Etappkarta

                

           

I Hammarhagen finns befintlig hästverksamhet som ett trevligt inslag i miljön.

Länk till Stallhammarhagen

            

                                               

                                                                                                                               

--------------------------------------------------------------------------------

Områdesbild