I Johannisbäck nära sjön Långforsen planeras nu för nyproduktion av två stycken enbostadshus med tillhörande garage. De två tomterna ligger mycket naturtskönt i nära anslutning till Natura 2000-området Salakalken i Sala kommun.

För mer information vänligen kontakta Per Höglund, tfn 070-650 80 61 alt maila per@mbarkitekthus.se