Just nu utvecklas och planeras för boende i bostadsrätter i Ransta i Sala kommun. Bostadsrätt är en trygg boendeform med lagom blandning av frihet och ansvar.

Bostäderna innefattar en- och tvåvåningsbostadshus innehållande lägenheter om två rum och kök med fristående förrådsbyggnader.

I Ransta finns flertalet verksamheter. Dels kommunala med en nybyggd skola för åk F-6, bibliotek samt en nybyggd idrottshall. Här finns även bl a mekanisk industri, elfirma, matvarubutik, drivmedelsanläggning och pizzeria.

Tillgången till kollektivtrafik är god, både buss och tåg. En förlängning av perrongen och kommunens detaljplanering av pendlarparkering i anslutning till den nya perrongen gör att de nya Mälartågen kan utnyttjas maximalt.

Vid intresse för boende i nyproducerade bostadsrätter, vänligen kontakta Per Höglund, 070-650 80 61 alt. maila per@mbarkitekthus.se

 

 

Envåningsbostadshus med tre lägenheter om två rum o kök