Länge leve elektroden

Hur ofta ska jag kalibrera min pH-elektrod?
Förmodligen en av de vanligaste frågorna vi får, och det finns inte något enkelt svar vi kan ge. Direkt, från första gången, när elektroderna startas upp, börjar de förbrukas/driva. Följaktligen måste du kalibrera pH-mätaren mot elektrodens nya egenskaper. I stort beror det på hur noggrannt ditt mätresultat, pH-värde, måste vara. Krävs det hög (0.01pH) noggrannhet då ska kalibrering göras varje dag. Om kraven är mer normala (0.1 pH) eller mer av en indikationsmätning, så behöver du inte kalibrera lika ofta. Efter byte av batterier eller elektrod ska mätaren alltid kalibreras.

Hur kalibrerar jag min pH-elektrod?
De flesta pH-mätare fungerar på samma sätt, med minst 2-punktskalibrering. Du bör alltid kontrollera vad som står i dess bruksanvisning. Kalibreringen utgår alltid från pH7 som är neutralvärdet. Därefter väljer du själv det andra värdet pH4 eller pH10, beroende om du ska mäta surt eller basiskt. När mätaren accepterat kalibreringen övergår den omgående till mätning.

pH-elektrodens livslängd?
Livslängden på elektroden är beroende av flera faktorer, se nedan:

Temperaturer
En elektrod som används i låga eller höga temperaturer förbrukas snabbare än om mätning sker i normala temperaturer 15 till 35°C. Se därför till i möjligaste mån att mäta under dessa förhållanden.

Surt och basiskt
Om elektroden utsätts för belastningar i form av pH-svängningar, från surt till baskiskt eller tvärtom, så förbrukas elektrodens innehåll (elektrolyten).Exempel: Vid mätning är pH-värdet lågt och vid nästa högt (från under pH 5 till över pH 9) eller tvärtom. Sker detta regelbundet så rekommenderar vi först och främst att använda olika mätare, en för högt pH och en för lågt pH alt. pH-elektrod med påfyllnadsbar elektrolyt.

Proteiner
Det är extra besvärligt att mäta pH i proteinrika miljöer, som livsmedel, skönhetskrämer, kött etc. Proteiner smutsar mycket lätt ner (sätter igen) elektroden och gör den långsam.

Hur ofta mäter du
Livslängden påverkas av hur ofta du mäter. Speciellt när du mäter i lösningar som är besvärliga.

Skötsel och underhåll
Förutom sköljning av elektroden i vatten efter användandet, är det bästa sättet för att få elektroden ordentligt ren att använda en av Hanna Instruments särskilda rengöringslösningar.

Förvaring
Förvara alltid elektroden i förvaringslösning (KCl). För att en pH-elektrod ska ge bästa svarstid och noggrannhet, måste elektroden förvaras blött. Skälet till detta är att det krävs en konstant jonkoncentration för att hålla elektroden “laddad” och klar för användning.Den perfekta lösningen för detta är Hanna Instruments förvaringslösning HI 70300, som inte bara håller elektroden på dess optimala joniska nivå, utan även hämmar tillväxten av bakterier och alger. Detta ger elektroden ett “viloläge” som förlänger dess livslängd (elektroden mäter ju även avstängd vid förvaring). Använd absolut inte destillerat/avjonsiserat vatten.

Livslängd
Vanligtvis kan elektroder som används för att mäta i vatten förväntas ha mellan 1 till 3 års livslängd. En elektrod för kontinuerlig övervakning kan å andra sidan kanske hålla i 12-18 månader. Elektrodens livslängd kan bli ännu kortare av ämnen som är särskilt aggressiva eller om temperaturen på lösningen är särskilt hög eller låg.