Kalibrering, en nödvändighet

För att mätningen ska ge säkra resultat måste  mätaren vara kalibrerad. Då garderar du dig mot felaktiga resultat och låg noggrannhet. Det är också viktigt att de vätskor du använder för kalibrering är färska. Därför säljs våra vätskor med bäst före datum, som gäller i oöppnad förpackning. Dessutom är de spårbara enligt NIST.

Använd alltid de vätskor som rekommenderas i bruksanvisningarna. Väljer du andra vätskor än de rekommenderade, kan inga specifikationer garanteras, ej heller att funktionerna fungerar fullt ut.

Se, alltid i bruksanvisningen, vilka vätskor som passar för ditt instrument.
Vid frågor, kontakta gärna kundtjänst.