Snabba mätvärden av högsta kvalitet

Vi slår oss gärna för bröstet och säger att de mätvärden som fotometrarna ger är väldigt lika de svar du får från vattenlaboratorier.
De mätmetoder vi erbjuder är alla mycket tillförlitliga och bygger på ett väl beprövade mätsätt. Nessler, DPD, Winkler, Fenolrött etc är bara några exempel, som ger hög noggrannhet, vilka borgar för mycket säkra mätresultat. Det låter avancerat och krångligt men det tar oftast bara ett par minuter att få fram ett mätresultat. Det krävs ingen större förkunskap för att genomföra en provtagning och mängden vatten är bara 10ml/ämne.

Många användningsområden:                                                                                                                                                      Industriproduktion
Kritiska miljöparametrar såsom pH, syre, nitrit, ammoniak, klor och fosfor eller föroreningar som krom, nickel, silver och zink kan övervakas.

Miljökontroll
Kritiska miljöparametrar som måste kontrolleras i naturen är t.ex. pH, löst syre, nitrit, ammoniak, klor och fosfor eller föroreningar som krom, nickel, silver och zink

Jordbruk
Noggrann kontroll kan förebygga sjukdomar, öka produktionen och även minska
premierna på skördeförsäkringar.

Fiskproduktion
Att kunna övervaka och kontrollera syrehalten, pH och nitrathalten i vatten är avgörande för att säkerställa lönsam fiskproduktion.

Simbassänger och spa
För att uppnå ideala vattenförhållanden i pool vatten kräver tester varje dag för desinfektion av restprodukter och bibehålla pH-nivån. Lika viktigt är att hårdhets och alkalinitetsnivåer övervakas varje vecka för att säkerställa vattenkvaliteten.

VVS och luftkonditionering
Att kunna mäta järn, klor, syrehalt och kisel är avgörande för att undvika korrosion och föroreningar vid både uppvärmning och kylning i olika typer av anläggningar, kyltorn m m.

Växthus
Näringsämnesanalyser i växthus och hydrofoniska anläggningar är nödvändigt för att upprätthålla, både kvalitet och kvantitet, på skördar.