Ställ krav på utrustningen, vi gör det

För att kunna vara säker på att mätresultaten blir riktiga, krävs hög kvalitet.
Provtagning tre meter ute i en å eller på 15 meters djup i en sjö kan många gånger ställa till problem. Att dessutom få rätt mängd vid rätt tillfälle är ännu en kritisk parameter. Kanske finns det behov att ta prov från en brunn eller ur ett rör. Eller att genomföra en provtagning på vintern när snö och is, samtidigt som det är riktigt kallt med flera minusgrader i luften. Allt detta påverkar genomförandet och skapar en hel del frågor som vi kan svara på, med den långa erfarenheten vi har.

Vid frågor, kontakta gärna kundtjänst. Tel 0300-104 80, info@makab.se