Nu kan du andas ut

Låg syrehalt eller inget syre alls, är ju ingen bra förutsättning för liv i vatten. Att mäta syrehalten är inga som helst problem. Idag finns flera fina förutsättningar för att lyckas. Antingen om du vill kontrollera ute i fält, till havs, inom industrin,  i vatten- och reningsverket eller på labbet etc.
Vi erbjuder två varianter av mätmetoder. Dels den elektroniska med nedsänkbar givare och dels den kemisk tekniska Winklermetoden med reagens och fotometer.
Gör dina egna provtagningar och läs av mätresultet omgående.


Ta hjälp av vår erfarenhet och kunskap, kontakta kundtjänst tel 0300-104 80