Få klarhet i frågan

Grumlighet/turbiditetsmätning har blivit en viktig parameter vid olika vattenkontroller.
Grävarbeten nära vattendrag som bäckar, åar och sjöar, efterkontroll av renat vatten är bara några exempel. I dessa fall kan en något enklare mätare användas.
Vid kontroll av renvatten måste metoden vara mer finslipad. Se därför till att välja den mest passande mätaren.

Ta hjälp av vår erfarenhet och kunskap, kontakta kundtjänst tel 0300-104 80, info@makab.se