Air o Chill

Nedsvalning o Infrysning

  • Artnr: 2072101

Beskrivning av artikel

Electrolux Air o Chill nedkylnings- och infrysningsskåp för centralkyla. 400 volt 3,1 kw.

Kapacitet nedkylning 100kg från 90 till 3grade C på 90 minuter. Infrysning 85 kg 90 till -18 grader på 4 timmar. Rymmer 20 GN 1/1.

Mod AOFP201CRR.  PNC nr 9VTX72715206. Ser nr 93100001