OM OSS

Markjobb är en liten firma med säte i Flen med 5 anställda och är verksamma inom mark och anläggningssektorn. Vi har lång erfarenhet inom anläggningsbranschen och strävar mot att alltid utvecklas. Vår personal har rätt kompetens till rätt uppdrag. Exempel på utbildningar som våra medarbetare gått: säkerhet på väg, maskinförarutbildningar, trädgårdsanläggning, utmärknignsansvarig, heta arbeten, ESA Entreprenör, ME’s enskilda avlopp, Bas P/U, etc.

 

Affärsidé

Markjobb AB erbjuder privatpersoner, företag och fastighetsägare kompletta tjänster inom mark och anläggning.

 

Historia

Allting startade i början av 1990-talet då Anders Iwerbo startade firman BobJobb med den primära inriktningen på arbeten med Bobcat, och då främst utgödsling av djupströbäddar åt lantbrukare. Vart efter BobJobb utvecklade sig ändrade sig även inriktningen mer mot privatpersoner. Grävmaskiner införskaffades och verksamheten ändrade sig mer åt finplanering av tomter, avloppsanläggningar och husgrunder.
I början av 2000-talet ombildades firman till ett aktiebolag med namnet Mellösa Mark & Mijöentreprenader AB. och allt större del av arbetena utfördes via Maskinring Sörmland. 2011 inleder företaget ett generationsskifte och byter namn till MarkJobb AB i syfte att förenkla marknadsföringen och skapa sig ett enklare varumärke.