Boxplatser

Stora Stallet Stora Stallet

I stora stallet finns 14 st boxplatser. Stallet är den gamla ladugården vid Markebäck som inhyst såväl kor som får. De senaste 30 åren har den dock uteslutande används som häststall. Här har vi boxar till både ston med föl och singelston. Under varma sommardagar är stora stallet svalt och skönt för hästarna. 

 

 

Lösdrift

Middag i lösdriften Middag i lösdriften Middag i lösdriften Middag i lösdriften Middag i lösdriften Middag i lösdriften

Vi har en lösdrift med tre ligghallar och stor kuperad hage som sommartid även fungerar som bete. Här bor de fem bofasta hästarna på Markebäck.

Utestallet Utestallet Utestallet Utestallet Utestallet Utestallet
Sommarbete i dalen Sommarbete i dalen Sommarbete i dalen Sommarbete i dalen Sommarbete i dalen Sommarbete i dalen
Livet leker! Livet leker! Livet leker! Livet leker! Livet leker! Livet leker!
Sto med föl Sto med föl Sto med föl Sto med föl Sto med föl Sto med föl