Gården genom tiderna

På gården finns ett arkiv som Anders W Bäckgren lät iordningsställa 1998. Arkivet inrymmer skrifter och handlingar rörande gårdens verksamhet och dess ägare. Under 1999 genomförde Arkiv Centrum i Örebro län en inventering av större gårdsarkiv i länet och inom ramarna för detta projekt togs arkivet vid Markebäck in till Arkiv Centrum och förtecknades. En sammanfattning av innehållet återfinns i en artikel i föreningens tidsskrift Aktstycket som utkom i  juni 2009. Artikeln finns att läsa till höger.

Driften på gården har genom åren varierat. Basen har varit skogs- och jordbruk men till detta kan nämnas sidoverksamheter såsom brännvinsbränneri såväl som mejeri. Hästarna, i dess nuvarande form, gjorde sitt intåg på Markebäck när Annika kom hit 1977 med en häst i flyttlasset. Anders som var veterinär intresserade sig tidigt för insemination med både färsk och fryst hingstsperma och Annika gjorde med sin entusiasm och sitt engagemang inom ridsporten snart Markebäck till ett välkänt varumärke inom den svenska aveln. Det gemensamma intresset och arbetet utvecklades med tiden till en verksamhet omfattande såväl egen avel som seminstation och hingststation.  

Gården har funnits i släkten sedan 1787 och Anders W Bäckgren var den 6:e generationen att tillsammans med Annika driva gården. Efter Anders död i maj 2006 har gården drivits vidare av Annika och under sommaren 2012 beräknas generationsskiftet vara avklarat och Lotten Bäckgren blir därmed den 7:e generationen att tillsammans med sin man Karl utveckla och förvalta arvet.

Aktstycket juni 1999 Aktstycket juni 1999 Aktstycket juni 1999 Aktstycket juni 1999 Aktstycket juni 1999 Aktstycket juni 1999