Mälargårdar AB

Mälargårdar Ab är ett klassiskt växtodlingsföretag som bedriver växtodling på ungefär 350 hektar egen samt arrenderad mark. Grunden i företaget är just växtodling och allt som hör till; sådd, skörd, gödning, etc.

Mälargårdar sköter och driver även en av Mälardalens spannmålsmottagningar. Här tas det varje år emot ett par tusen ton spannmål. Silon, som står starkt i Vidbo, är uppbyggd under 1970-talet och har med mycket vård och omsorg  hållits öppen för lantbrukare i området. All spannmål som kommer in säljs vidare till större aktörer men även till privatpersoner och företag i behov av foder. 

 Butiken kontaktas på 08-59147097 eller info@malargardar.se. 

Tillagd i varukorgen