Symbolkort akvarell

  • Artnr: Akvarell

Beskrivning av artikel

Symbolkorten kan ge inspiration i olika slags samtal, enskilda eller i grupp. Korten fångar stämningslägen i förhållande till såväl dagsform som arbetssituation. Handledaren/terapeuten kan använda korten för att inleda eller avsluta eller för att på ett kreativt sätt komma vidare när ett samtal kört fast.  Lämpar sig också väl för olika narrativa övningar