Samtalskort AST

Samtalskort för personer med Autismspektrumtillstånd (AST)

  • Artnr: AST

Beskrivning av artikel

Samtalskort för personer med Autismspektrumtillstånd (AST)

avser främja och underlätta och underlätta kommunikation.

Kortens innehåll fokuserar kring vardagen knutet till en skol-eller arbetsvecka och kan användas av såväl personer med AST som professionella eller anhöriga.

Kortleken innehåller 28 temakort, 35 behovskort samt en booklet med introduktion och tips hur man kan använda korten.

Korten kommer i en robust låda.