Jag Känner mig

Består av 34 bilder som föreställer känslouttryck och sinnesstämningar.

  • Artnr: Jag

Beskrivning av artikel

Samtalskorten, Jag Känner Mig, består av 34 bilder som föreställer känslouttryck och sinnesstämningar. Syftet med korten är att underlätta samtal där man bearbetar och reflekterar över känslor och upplevelser. Bilderna kan vara en hjälp för att beskriva en känsla eller hur den tar sig i uttryck. Det går att använda alla bilder eller att välja ut dem som passar i det specifika sammanhanget. Samtalskorten riktar sig till barn från ca 10 år, ungdomar och vuxna. Korten passar att använda i de flesta grupper och sammanhang.