Hemmasittare och vägen tillbaka

Hemmasittare och vägen tillbaka - insatser vid långvarig skolfrånvaro

 • Artnr: HSP-bok

Beskrivning av artikel

Hemmasittare och vägen tillbaka tar bland annat upp

 • Hur kunde det bli så här och vad innebär det för elevens framtid?
 • Vad kostar det att inte göra något?
 • Inlärningsteori och beteendeanalys
 • Att få kunskap om problematiken
 • Att uppmuntra och förändra beteenden
 • Om konsten att skapa allianser med elever, föräldrar, skolpersonal
 • Samverkan och samordning en grundbult
 • Kartläggning och att analysera information
 • Förändringen steg för steg
 • Vidmakthållande, lika viktigt som alla föregående steg

Författarna ger många praktiska tips, verkliga exempel och även formulär (se nedan) som behövs för insatserna. Hemmasittare och vägen tillbaka ger både en teoretisk, forskningsbaserad grund och är en praktisk handbok.

Om författarna Peter Friberg, Ia Sundberg Lax och Robert Palmér arbetar alla på Magelungen. Tillsammans med andra kollegor har de tagit fram ett manualbaserat behandlingsprogram för hemmasittare (HSP). Dessutom medverkar Martin Karlberg, universitetslektor vid Uppsala universitet, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Martin är intresserad av ledarskap i klassrummet, specialpedagogik, inkluderingsfrågor, beteendeanalys i klassrummet, skolk, mobbning och metodfrågor, främst kvantitativ metod.