Gamefication

Det spelifierade klassrummet av Adam Palmquist

  • Artnr: Game

Beskrivning av artikel

I Sverige spelar åtta av tio ungdomar spel dagligen. Spelens konstruktion engagerar deltagarna så att de blir fokuserade och motiverade att klara dem. Dessa motiverande verktyg kan plockas ur spelen och användas på andra områden för att engagera elever och få dem att prestera bättre och uppleva ett tydligare sammanhang i skolan. Metoden kallas gamification, eller spelifiering. 

Boken kopplar samman teorierna till en funktionell helhet. Spelifieringens verktyg speglas mot de svenska läroplanerna, och författaren visar hur de kan användas i olika lärande-situationer. Det spelifierade klassrummet är den första renodlade boken på svenska om spelifiering och vänder sig till lärare i grund- och gymnasieskola.