Bildstöd

Bildstöd - för en tydligare skoldag

  • Artnr: Bild

Beskrivning av artikel

Hjälper elever med vad, när och hur saker ska göras.

 

Två set av 34 små och 34 stora kort som hjälper till att strukturera upp skoldagen.  

Bildstödet är en del av Magelungens lektionsstruktur som används för att tydliggöra vad som ska göras, hur och när. Samma bilder kan med fördel användas då eleverna ska reflektera över lektionen, sin egen arbetsinsats men även hos kuratorn eller under elevrådet. De små korten kan användas på individnivå under lektionen, alternativt om en elev sitter på annan plats än klassrummet.  

Bilderna är framtagna av elever på Magelungens gymnasium, Danvikstull och kommunikation Magelungen. Illustratör: Alice Goldmann-Hübinette