Baby styrkekort

Kort som lyfter barnets styrkor

  • Artnr: 945473

Beskrivning av artikel

Baby styrkekort är en uppsättning av 25 illustrerade kort för erkännande av barnet styrkor, förstå barn ledtrådar, vårda kontakter med barn, bygga en solid grund för utveckling.

Baby styrkekort kan användas för att bygga dynamiska samtal mellan mammor, pappor, mor- och farföräldrar, barn och socialarbetare, lärare, vårdpersonal - alla som bryr sig om barn, föräldrar och deras relationer.

Länk för inspiration: http://innovativeresources.org/resources/card-sets/baby-strengths/