Personlig coachning och Shaman

Hos Francisca Infante på MACHI får du stöd att nå dina mål.

 

Detta är bara några få exempel på vad jag kan hjälpa dig med i din utveckling genom olika typer av coachning: livscoachning, arbetsrelateradcoachning, relationscoachning, friskvårdscoachning, mentalträning, karriärcoachning, sluta-röka-coachning, medarbetarcoachning, chefscoachning. Utveckling på alla nivåer är en av mina hjärtefrågor. Mångfald och inkludering är en annan hjärtefråga som jag brinner för. 

Jag hjälper även företag att bli mer konkurenskraftiga genom att göra sina arbetsplatser mer positiva än andras. För detta ändamål erbjuder jag föreläsningar, semiarier och workshops fyllda av positiv energi.

Med stor erfarenhet från många olika områden och med ett brett kontaktnät kan jag alltid stå till din tjänst och stötta dig på din väg. Efter att ha arbetat med kunder i över tjugo år så har jag lärt mig att förstå människan och som utbildad personalvetare vid Uppsala Universitet så är Personalfrågor en av mina absoluta hjärtefrågor.

MACHI

Vad är MACHI?
MACHI är en akronym som jag, Francisca Infante din personliga coach, har skapat och som besår av mina värdeord: MOTIVATION, AMBITION, COMPETENCE, HOLISTIC, INSPIRATION.


Vill du utvecklas? 
Här via MACHI kommer jag att hjälpa och stötta dig som din personliga coach inom olika områden. Jag hjälper dig i livsfrågor som jobbfrågor, då dessa frågor hör ihop i perfekt balans - inom Livets holistiska cirkel.


Jag kan hjälpa dig att uppnå dina mål genom kunskap kring struktur och mönster. Jag har många års samlade erfarenheter av coachning, professionella relationer och professionella samtal. Min samlade erfarenhet gör att jag kan guida dig på bästa sätt genom din förändring. Förändring kommer inifrån och jag kommer att vara ditt stöd på vägen till ditt fulla potential, genom att jag både stöttar och utmanar dig utifrån din förmåga. 

 

Vill du ha stöd?
Jag använder mig av beprövade arbetsmetoder som kommer att gynna din utveckling, ditt beteende, din medvetenhet, din motivation, din inspiration. Du kommer att få ökad livsglädje, mer energi och ett tryggt stöd för att du på bästa möjliga sätt skall nå dina framtida ambitioner och mål.


Genom MACHI arbetar jag pedagogiskt och mycket effektivt förhållningssätt med ett holistiskt och kvalitetsbaserat perspektiv för att du liksom varje individ skall finna sin inre kraft tillsammans med mig. Genom att hitta din inre kärna får du ett stärkt välbefinnande i dig själv så som i din omgivning.


Till dig som vill kan jag även bidra med mina kunskaper som Mångfalds- & Inkluderingssexpert, styrelseproffs, professionellt bollplank och ledare. Jag välkomnar både privata klienter och företagskunder.

 

Verksamheten MACHI baseras på Francisca Infantes djupa kunskaper och tidigare erfarenheter inom projektarbeten, förändringsarbeten och personlig utveckling. Som utbildad personalvetare vid Uppsala universitet, har hon även kunskaper inom vuxenpedagogik, psykologi, sociologi och arbetsrätt.🙏🏻❤️ Bästa hälsningar Francisca Infante på MACHI
(Jag är väl införstådd i GDPR och kommer hantera alla klienters datauppgifter med största säkerhet.)

 

Professionell coach Francisca Infante, din personliga coach

DIN TRYGGHET:

För allas säkerhet och trygghet har jag åtagit mig sekretess i alla möten med mina klienter. Eftersom integritet är en viktig och central del av vårt gemensamma arbete så arbetar jag alltid med tillit som huvudingrediens. Alla mina klienter ska känna sig absolut trygga och fria att vara helt ärliga och öppna för att kunna bolla alla sina ideér med mig. 

Detta kommer att resultera till att vi genom coachning kommer att nå din fulla potential. Jag guidar dig, utifrån din egna person, till din individuella framgång genom ett personligt och pedagogisk samarbete.

Vad är coachning?

"Coachning är en lösningsfokuserad samtalsteknik som går ut på att hjälpa en person eller en grupp personer att bli mer aktiv och mer effektivt använda sina förmågor för att nå vissa mål. Coachning är vanligt förekommande inom idrott men har på senare år kommit att användas inom många andra sammanhang, exempelvis bland dem som sysslar med karriärvägledning och ledarskap." (ur Nationalencyclopedin)

Vad gör en shaman?


Verksamheten MACHI baseras på Francisca Infantes djupa kunskaper och tidigare erfarenheter inom projektarbeten, förändringsarbeten och personlig utveckling. Som utbildad personalvetare vid Uppsala universitet, har hon även kunskaper inom vuxenpedagogik, psykologi, sociologi och arbetsrätt.

Hon har också kunskaper i shamanism, så här beskriver hon sitt arbete:

"Varje shaman arbetar individuellt väldigt lika, men ändå olika, beroende på vilken gren han eller hon väljer eller vilken tradition man kommer ifrån.


Jag arbetar  mycket genom samtalet tillsammans med energimedicinen som jag lärt och fortsätter att utvecklad i med hjälp av mina Shamanlärare från Cusco, Peru. 


Jag arbetar både individuellt med personer och med människor i grupp.

 
Som shaman assisterar jag personer genom att stötta dem i att hela sig själva genom att hjälpa dem med olika verktyg som jag har. Det kan vara i form av coachning, motiverande samtal, dela livsberättelser men också genom att använda mitt medicinknyte som kallas mesa. I den finns det 12 stenar som jag har laddar på olika sätt och som jag använder på mina patienter, jag använder också mina händer (lite likt Reiki) och låter olika energier strömma igenom i de olika chakran (som i den latinamerikanska motsvarigheten i Cusco kallas för Njawis).

I samband med detta befinner jag mig i trans, det vill säga uppkopplad till solen, månen, stjärnorna, bergsjälar och andra själar samt väktare som hjälper mig att visualisera energiflödet när jag arbetar och ger healing.

Som shaman kan man även ge soulretrival dvs att man genom en liknande praktik av healingen så kan man fylla på och hämta hem själsdelar till kroppen genom att hjälpa till och kalla hem de själsbitar som försvinner ut kroppen i samban med olika traumer.  "