Ett mindre fastighetsbolag med 14 fastigheter och totalt 29 lägenheter och 2 lokaler med fokus på trivsamt boende i väl underhållna lägenheter.

Vi har påbörjat etapp 3 på Ängenäs/Sahlinsgatan att bygga 3 parhus innehållande 6 st 3-4 rok på 97,2-115,2 m2

Ägare och förvaltare: Kerstin & Benny Mattsson