LEDIG LÄGENHET

PD LUNDGRENSGATAN 19

Rymlig och trevlig lägenhet mitt i centrala Mellerud

med stor härlig balkong och garage.

Tvätt samt diskmaskin.

3,5 RUM OCH KÖK

85 KVM

Varmhyra 6858:-/Mån

Hushållsel debiteras separat

Garage 450:-/mån

Tillträde 1 maj ev. tidigare

LEDIG LÄGENHET

PD LUNDGRENSGATAN 19

Vindslägenhet i centrala Mellerud

med balkong.

2 RUM OCH KÖK

50 KVM

VARMHYRA 4712:-/MÅN

Hushållsel depiteras separat.

Tillträde 1 Juni ev. tidigare

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.

Uthyrningspolicy - del av - för komplett policy anmäl här

Bolagets uthyrningspolicy syftar till att klarlägga bolagets principer för uthyrning, för såväl interna som externa målgrupper, i syfte att vara trovärdigt, rättvist, transparent och att uppfylla ägarens krav.

Policyn väger samman ägarens direktiv att skapa ett attraktivt och prisvärt boende, hyresgästernas behov av trivsamma och trygga boendemiljöer, samt affärsmässighet.

Bolaget förmedlar sina bostäder i egen regi. Lediga lägenheter fördelas till personer som gjort en bostadsansökan och är registrerade i vår bostadskö eller enligt övriga överenskommelser.

Målsättning

Grundtanken i vår uthyrning är rätt hyresgäst till rätt bostad. Det innebär att vi med hänsyn till bostadsbolagets och befintliga kunders bästa fäster stor vikt vid valet av ny hyresgäst. Vårt mål är att alla hyresgäster ska känna trivsel och trygghet i sitt boende.

Kriterier för att teckna hyresavtal

Du ska

  • ha fyllt 18 år
  • ha god ekonomi med betryggande betalningsförmåga
  • inte ha hyresskulder och/eller betalningsanmärkningar
  • ha goda referenser från eventuell tidigare hyresvärd
  • teckna en gällande hemförsäkring

Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till bostadens storlek och disposition/planlösning.

 

Grundkrav

Ålder

Sökanden måste vara myndig för att få underteckna kontrakt.

Ekonomi

Sökanden ska ha en inkomst som är tillräcklig för att klara av hyran.

Inkomsten ska kunna styrkas Not 1 . Årsinkomst före avdrag för skatt, det vill säga bruttoinkomsten, ska vara lägst tre gånger så stor som årshyran.

Som inkomst räknas lön, a-kassa, sjukersättning, pension, inkomst av kapital, studiemedel, aktivitetsersättning, underhållsbidrag/stöd, bostadsbidrag/bostadstillägg, föräldrapenning, barnbidrag, etableringsstöd eller annan styrkt betalningsförmåga. Försörjningsstöd räknas inte som inkomst.

För ålderspensionärer kan en lägre bruttoinkomst accepteras, dock minst två gånger årshyran.

För ungdomar (upp till 25 år) kan en lägre bruttoinkomst accepteras, dock krävs kompletterande borgen av målsman eller närstående.

 

Ekonomi undantag:

Vid uthyrning av lägenheter där investeringsstöd lämnats och så villkorats skall lägre ekonomiska krav gälla.

För dessa lägenheter tillämpas vad ett hushåll behöver ha kvar att leva på enligt det av kronofogdemyndigheten fastställda förbehållsbeloppet. Förbehållsbeloppet fastställs årligen genom Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. Till disponibla medel inräknas även försörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg.

Skulder, betalningsanmärkningar

Vi tar kreditupplysning innan visning. Sökande ska ha betalat sina hyror i tid och får inte ha oreglerade betalningsanmärkningar eller skulder. Alla eventuella skulder till bostadsbolaget ska vara reglerade innan ny lägenhet kan erbjudas.

Referenser

Vi inhämtar referenser från tidigare boenden. Den blivande hyresgästen ska ha skött sina åtaganden i nuvarande bostad och får inte ha störningsanmärkningar hos bostadsbolaget eller hos andra hyresvärdar från de senaste två åren.

Antal boende i lägenhet

I förebyggande syfte finns följande begränsningar för antalet boende i bolagets lägenheter:

  • 1 rum och kök < 49 kvadratmeter, max. två personer
  • 2 rum och kök < 70 kvadratmeter, max. fyra personer
  • 3 rum och kök < 100 kvadratmeter, max. fem personer
  • 4 rum och kök < 115 kvadratmeter, max. sex personer

Folkbokföring

För att kunna söka bostad hos bolaget ska man antingen ha svenskt personnummer, vara nordisk medborgare eller EU-medborgare.

Borgen

I undantagsfall kan borgen användas när det finns tveksamheter gällande betalningsförmågan. Bolaget ska dock först godkänna borgensmannen.

Husdjur

Med anledning av allergi och upplevd störning av boende i området skall tillåtelse alltid ske av hyresvärden innan detta kan accepteras. Beslut meddelas skriftligen och kopian läggs som en bilaga i hyreskontraktet.

Rökning

För allas trivsel är det ej tillåtet med rökning inomhus. Rökning utomhus tillåts men prata gärna med grannarna om det är ok eller upplevs som störande.

 

Uthyrning

Kösystem

Befintliga och blivande hyresgäster anmäler sitt intresse till lägenhet genom att ställa sig i bostadskö. Intresseanmälan gäller under ett år från ankomstdatum till bolaget. Önskar den sökande kvarstå i kön ska han/hon själv aktivt anmäla detta, annars fråntas han/hon sin plats i kön.

Den sökande ska anmäla adressändring, nytt telefonnummer etc. för att kunna erhålla erbjudande. Saknas korrekta kontaktuppgifter fråntas sökanden sin plats i kön. Uppgifterna i kösystemet lagras i en databas. Den sökande har rätt att begära ut de uppgifter som finns registrerade om honom/henne. Om en sökande stått i kö men fallit ur systemet och sedan återkommer räknas återkomsten som nyanmälan.