Coaching

Som din coach hjälper jag dig med den mentala biten som kan vara svår ibland, och det är inte bara inom idrotten utan gäller även övriga livet. Det är lika viktigt att sätta upp mål och hantera distraktioner om du t.ex. vill gå ner i vikt.

  • Att sätta upp mål 
  • Dina mentala förberedelser
  • Din förmåga att koncenrera dig
  • Att hantera distraktioner och nervositet
  • Att lära dig av dina prestationer