Välkommen till Lilla Åsa Snickeri

Vi tillverkar träförpacknigar i varierande utförande, från enklare emballage till etuier i ädelträ.

Egendesignade produkter är en växande gren. Vår kundkrets återfinns både på industri och privatsidan.

Lilla Åsa Snickeri AB
Lilla Åsa 2
641 64 SKÖLDINGE

Tel: 073 742 76 15
E-post: info@lillaasa.se