Tervetuloa!

Lassi Väisänen on alansa johtavia asiantuntijoita, joka auttaa sinua määrittämään yrityksesi riskien- ja muutoksenhallinnan tavoitteet sekä tukemaan sinua tavoitteiden toteuttamisessa!

Miksi lupaamme onnistua?

Kokemusten perusteella voidaan osoittaa, että em. asioiden integrointi liiketoimintaan on mahdollista ja se voidaan tehdä nopeasti.

Laajat toteutukset liittyvät sisäiseen valvontaan liittyvien kontrollien rakentamiseen ja testaamiseen sekä liiketoiminnan riskien aktiiviseen valvontaan arviointiin vasten organisaation itselleen asettamia tavoitteita sekä muita sille mahdollisia asetettuja vaatimuksia vasten.

Kokonaisvaltaisen muutoksen toteuttamisen jatkuva seuraaminen ja muutostyön jalkauttaminen organisaation vastuulle on konsepti, jossa matriisiohjauksen teho tulee parhaiten esille.

Tavoitteena on saada linjajohto ottamaan vastuunsa muutoksesta projektitoimiston sijaan.

Näkemyksiä

Orkesterin johtaminen ei onnistu kaikilta; riitasointujen hallinta on taidetta – kaaosta saavat kaikki aikaan. Kaikista ei ole huipulle, mutta heistä saadaan tiimi, joka vie yhteistä asiaa eteenpäin, kukin kykyjensä mukaan.

Uuden oppiminen on helppoa, mutta vanhasta pois oppiminen vaatii aikaa. Oppiminen perustuu elämyksiin. Tavoitteena on mieltää – muutos luo mahdollisuuksia.

Ei ole sama kuka tuolillasi istuu. On tärkeää, että vuokrajohtaja pystyy toimimaan osana tiimiä, joka vie haluttua muutosta eteenpäin organisaatiossa. Ammattitaidon lisäksi tilanteen rakentava haltuunotto on tärkeää.