Utställningen "Mare"


Utställningen skedde tillsammans med Anne-Maj Grönroos-von Rettig och Britt-Marie Smeds och visades på dåvarande galleri Regina, Åbo, Finland, 2012.
I blldspelet visas ett axplock av bilderna.

Tillbaka till  <<< Gallerier <<<