Fiber/ip-telefoni/gsm (2g)

Har du kopplat in fiber, ip-telefoni eller har en extern gsm-sändare med 2G på ditt larm, då fungerar troligtvis inte din larmöverföring längre. De flesta larmsystemen behöver en analog telefonförbindelse, och kan inte ringa på de nya digitala lösningarna som fiber och ip-telefoni. Ni som har GSM-sändare med 2G, har redan eller kommer att få stora problem med att få larmet att kommunicera med larmcentralen nu när 5G-nätet håller på att byggas ut och 2G-nätet monteras ned.

Vad kan man göra?

GPRS är lösningen om du har larmet kopplat till en larmcentral. En extern sändare (Airborne DC) med tjänst från Addsecure installeras på befintlig larmanläggning. Här krypteras ditt larm och sänds över GPRS/4G eller SMS. Som en extra säkerhet så gör sändaren en kontroll (pollning) mot larmcentralen så att du vet att de har kontakt med varandra. Detta intervall på pollning kan väljas mellan 25 timmar, 30 minuter och var 3:e minut. Allt beroende på kostnad.

Kostnad: för sändaren Airborne DC 3300:- (4125:-*) plus moms. Det tillkommer en kostnad för installationen från oss.

Abonnemang för tjänsten till Addsecure: från 89:- (112:-*) per månad plus moms med 25 timmars pollning. Addsecure tar ut en startavgift på 300:- (375:-*) plus moms. Obs! Detta ersätter inte din larmcentral. Kan monteras på alla larmsystem. *Priserna inom parentes är inklusive moms.

Bild på Airborne DC (utan kapsling, monteras i larmskåp).