chicopee logo

Chicopee kommer utgå ur sortimentet sommaren 2019.  

10 juni -19 finns endast ett fåtal säckar kvar. 

Vill du ha hjälp att välja ut ett annat spannmålsfritt foder så välkommen att kontakta oss.