Kvastresor är ett enskilt företag som i  samarbete med andra företag arragerar temaresor med inriktning på friskvård och friluftsliv.

Ambitionen för Kvastresor är att kunna erbjuda temaresor med aktiviteter för deltagare med liknande intressen. Kvastresor har höga ambitioner och håller ett lågt pris.

Kvastresor tar endast emot ett tiotal deltagare per resa för att kunna hålla en hög standard och oftast deltar två ledare.

I de flesta resorna ingår övernattning men dagsutflykter förekommer också.

Att värna om miljön är en naturlig del i Kvastresors koncept och därför används ekologiska varor så långt det är möjligt. 

Kvastresors nuvarande samarbetspartner är Yogagarden i Umeå 

Vi åker dit kvasten pekar!