Bli medlem i Kronobergs Westernklubb!

Vill du bli medlem?

Avgiften sätts in på klubbens Bankgiro; 238-4188

Ange namn, adress, födelseår samt gärna eventuell emailadress!

(Betalar du in för en hel familj så ange namn och födelseår för alla i familjen)

Vad ingår i medlemsavgiften?

  • Medlemsinformation från KWK och WRAS.
  • Du får tävla på WRAS-tävlingar för Kronobergs Westernklubb.
  • Rösträtt på våra årsmöten - du kan vara med och påverka!

Medlemskostnader

Familj: 550 :-

Vuxen: 300 :-

Ungdom (t.o.m. 18 år): 150 :-

Nyhet! Nu kan du bli stödmedlem i Kronobergs Westernklubb.

Vad innebär det att vara stödmedlem?

Som stödmedlem hjälper du oss att fortsätta bedriva föreningens verksamhet för att främja westernridningen i Sverige. Det passar dig som vill bidra till föreningen eller som av olika anledningar inte kan eller vill vara ordinarie medlem.

Alla bidrag går självklart oavkortat till föreningens verksamhet och möjliggör att vi kan fortsätta med våra aktiviteter.

Kostnad för stödmedlemskap är 100kr.